Website Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en SchildAttracties deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan SchildAttracties of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden 

SchildAttracties is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.schildattracties.nl door derden geplaatste teksten afbeeldingen of hyperlinks.


E-Mail Disclaimer

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.

Voor het lezen van bijgevoegde PDF bestanden heeft u ADOBE Acrobat Reader nodig. U kunt een gratis versie downloaden vanaf Adobe’s website: http://get.adobe.com/nl/reader/


The information in this email and in any attachments is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please delete this message, delete any copies held on your systems and notify the sender immediately. You should not retain, copy or use this email for any purpose, nor disclose all or any part of its contents to any other person.

In order to view attached PDF files, you need ADOBE Acrobat Reader. You can download a free version at Adobe’s website: http://get.adobe.com/nl/reader/