Op onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden.

Op verzoek worden deze eenmalig kosteloos verzonden.

Onze algemene voorwaarden liggen tevens ter inzage bij:

SchildAttracties
Beresteinlaan 16a
2542 KA Den Haag